Giới thiệu

Đây là trang web chuyên nghành về nhiệt luyện và xử lý bề mặt. Chúng tôi nghiên cứu và triển khai sản xuất các mặt hàng về nhiệt luyện và xử lý bề mặt như:

  • Nhiệt luyện: nhiệt luyện chân không, nhiệt luyện truyền thông (tôi dầu, tôi nước…)
  • Dịch vụ hóa nhiệt luyện: thấm Cacbon, thấm Nito
  • Sản phẩm khuôn mẫu: khuôn dập nóng, khuôn dập nguội
  • Sản phẩm dưỡng kiểm độ chính xác cao
  • Sản phẩm gang đúc crom, gang cầu
  • Đào tạo công nhân, kỹ thuật nghề nhiệt luyện và hóa nhiệt luyện
  • Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nhiệt luyện và xử lý bề mặt
  • Kiểm tra đánh giá sản phẩm nhiệt luyện và xử lý bề mặt (thấm N, thấm C)

THT có đội ngũ chuyên gia là Tiến sĩ chuyên nghành vật liệu, tư vấn viên quốc gia về lĩnh vực nhiệt luyện và  xử lý bề mặt. 

Trang liên kết: