Tôi laser

Tôi Laser ( Laser hardening Laser quenching) là một phương pháp xử lý bề măt tiên tiến hiện nay, nhằm nâng cao độ bền cho bề mặt chi tiết. Công nghệ này sử dụng chùm tia laser ống hai cực có năng lượng cao cung cấp năng lượng cục bộ làm nóng bề mặt chi tiết. Tôi laser cho phép tôi cục bộ trên bề mặt sản phẩm

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.