Thiết Bị

Lò thí nghiệm đốt Tro điện trở

Ứng dụng lò thí nghiệm

LÒ THÍ NGHIỆM Lò thí nghiệm hoạt động như nào? Lò thí nghiệm sử dụng truyền nhiệt bức xạ (radiant heat transfer) để nung một chi tiết bên trong buồng...

BÀI XEM NHIỀU

Kiến thức nhiệt luyện.