Nghiên cứu

Cập nhật những nghiên cứu liên quan tới sản phẩm và dịch vụ của THT heat treat ment and surface engineering

cánh bắn bi

Nghiên cứu chế tạo cánh bắn bi

Hiện nay chúng tôi đã nghiên cứu và chế tạo ổn định cánh phun bi chế tạo từ gang crôm, với giá thành thấp hơn nhiều so với sản phẩm...

BÀI XEM NHIỀU

Kiến thức nhiệt luyện.